คำ: mamihlapinatapai

ใน:
mamihlapinatapaiการออกเสียงใน มายา Yucatec [yua]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงmamihlapinatapaiในมายา Yucatec

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: mamihlapinatapaichukwa'bellezaItzaotzil