คำ: yoğurt

ใน:
yoğurtการออกเสียงใน ตุรกี [tr]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงyoğurtในตุรกี

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: SaatkebapGiresunfundagizem