คำ: yanüari

ใน:
yanüariการออกเสียงใน ปาเปียเมนโต้ [pap]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงyanüariในปาเปียเมนโต้

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: ayeraMamaportawelatawela