คำ: Rolihlahla

ใน:
Rolihlahlaการออกเสียงใน โคซา [xh]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงRolihlahlaในโคซา

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: NdiyakuthandahayiRolihlahlathabo mbekiuqhirha