คำ: iqhirha

ใน:
iqhirhaการออกเสียงใน โคซา [xh]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงiqhirhaในโคซา

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: inkukhuisityaityaigqwirhaisiXhosa