วิธีการออกเสียงคำว่า werqa

werqa รอการออกเสียงของคุณอยู่:
  • บันทึกการออกเสียง : werqa werqa [mt] คุณรู้วิธีการออกเสียง werqa หรือไม่

สุ่มคำ: Sahhaċavettagħasfurħanutieqaf