คำ: Walter Battiss

ใน:
Walter Battissการออกเสียงใน อังกฤษ [en]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงWalter Battissในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: carbathFloridaEdinburghmilk