คำ: waarborg

ใน:
waarborgการออกเสียงใน แอฟริกา [af]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงwaarborgในแอฟริกา

เสียงและภาษาบนแผนที่

waarborgการออกเสียงใน ดัตช์ [nl]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงwaarborgในดัตช์

สุ่มคำ: Graafgrapeentweedrie