วิธีการออกเสียงคำว่า Waapiti

Waapiti รอการออกเสียงของคุณอยู่:
  • บันทึกการออกเสียง : Waapiti Waapiti [cr] คุณรู้วิธีการออกเสียง Waapiti หรือไม่

สุ่มคำ: môy nânitawmahihkannêhiyawnêhiyawênêhiyawêwin