คำ: Wëntger

Wëntgerการออกเสียงใน ลักเซมเบิร์ก [lb]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงWëntgerในลักเซมเบิร์ก

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: häerzzéifzännfleeschskelettguergel