คำ: vorstellen

ใน:
vorstellenการออกเสียงใน เยอรมัน [de]
ˈfoːɐ̯ˌʃtɛlən

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงvorstellenในเยอรมัน

เสียงและภาษาบนแผนที่

vorstellenการออกเสียงใน สวาเบีย [swg]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงvorstellenในสวาเบีย

สุ่มคำ: StadtKirchegesundheitObjektAktiengesellschaft