คำ: volontariato

ใน:
volontariatoการออกเสียงใน อิตาลี [it]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงvolontariatoในอิตาลี

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: acquacanefioreAndrea Pirloti amo