คำ: Vittoria Puccini

ใน:
Vittoria Pucciniการออกเสียงใน อิตาลี [it]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงVittoria Pucciniในอิตาลี

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: pennaGuccibirrapanelatte