คำ: verschärfen

ใน:
verschärfenการออกเสียงใน เยอรมัน [de]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงverschärfenในเยอรมัน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: sprechenschönKräheinterviewHamburg