คำ: Vers une Architecture

ใน:
Vers une Architectureการออกเสียงใน ฝรั่งเศส [fr]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงVers une Architectureในฝรั่งเศส

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: GoogleGoogleGoogleGoogleGoogle