คำ: veranderen

ใน:
veranderenการออกเสียงใน ดัตช์ [nl]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงveranderenในดัตช์

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Verenigde Statenkankerwelterustenhijboterham