คำ: ulo

ใน:
uloการออกเสียงใน ภาษาโลก [eo]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงuloในภาษาโลก

เสียงและภาษาบนแผนที่

uloการออกเสียงใน โปรตุเกส [pt]
ulo

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงuloในโปรตุเกส

uloการออกเสียงใน ตากาล็อก [tl]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงuloในตากาล็อก

สุ่มคำ: Mi ne parolas EsperantonEsperantoMi amas vinriĉamalvarma