คำ: uitstapje

ใน:
uitstapjeการออกเสียงใน ดัตช์ [nl]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงuitstapjeในดัตช์

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Prinsengrachtgeweldigzijmueslideur