วิธีการออกเสียงคำว่า uggesek

uggesek รอการออกเสียงของคุณอยู่:
  • บันทึกการออกเสียง : uggesek uggesek [ilo] คุณรู้วิธีการออกเสียง uggesek หรือไม่

สุ่มคำ: ania/anaasino/asinnoadoapoading