คำ: Sika Mpoano

Sika Mpoano รอการออกเสียงอยู่ในภาษา:
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า Sika Mpoano Sika Mpoano [ak] คุณรู้วิธีการให้เสียงกับเราหรือไม่Sika Mpoano?
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า Sika Mpoano Sika Mpoano [tw] คุณรู้วิธีการให้เสียงกับเราหรือไม่Sika Mpoano?

สุ่มคำ: nsuoacumenetweAkanFante