คำ: fellik fellik

ใน:
fellik fellikการออกเสียงใน ตุรกี [tr]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงfellik fellikในตุรกี

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: TürkgençTaksimdağlokanta