วิธีการออกเสียงคำว่า towa

ใน:
towa รอการออกเสียงของคุณอยู่:
  • บันทึกการออกเสียง : towa towa [jam] คุณรู้วิธีการออกเสียง towa หรือไม่

สุ่มคำ: patoismusmusmyuuzikbwaibeta