คำ: toilet paper

ใน:
toilet paperการออกเสียงใน อังกฤษ [en]
ˈtɔɪlɪt ˈpeɪpər

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงtoilet paperในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Sconehavelaughbeenthrough