คำ: Qapla'

ใน:
Qapla'การออกเสียงใน คลิงออน [tlh]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงQapla'ในคลิงออน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: veng wa'DIchnuqneHmu'ghomHa'DIbaHghargh