คำ: puqloD

การออกเสียงคำว่า puqloD ในภาษา คลิงออน [tlh]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้ หรือออกเสียงด้วยสำเสียงที่ต่างจากนี้ได้หรือไม่ ออกเสียงคำว่า puqloD ในภาษาคลิงออน

ภาษาและสำเนียงบนแผนที่

สุ่มคำ: 'Ighvaghjihbatlhbongghuy'cha'