คำ: puq.

การออกเสียงคำว่า puq. ในภาษา คลิงออน [tlh]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้ หรือออกเสียงด้วยสำเสียงที่ต่างจากนี้ได้หรือไม่ ออกเสียงคำว่า puq. ในภาษาคลิงออน

ภาษาและสำเนียงบนแผนที่

สุ่มคำ: matlhQughloDnI'tlhIngan maH!DabuQlu'DI' yISuv