คำ: moD Soj

moD Sojการออกเสียงใน คลิงออน [tlh]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงmoD Sojในคลิงออน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: veng wa'DIchnuqneHmu'ghomHa'DIbaHghargh