คำ: jIpIlbe'taH

ใน:
jIpIlbe'taHการออกเสียงใน คลิงออน [tlh]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงjIpIlbe'taHในคลิงออน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: matlhQughloDnI'tlhIngan maH!DabuQlu'DI' yISuv