คำ: buy'

buy'การออกเสียงใน คลิงออน [tlh]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงbuy'ในคลิงออน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: veng wa'DIchnuqneHmu'ghomHa'DIbaHghargh