คำ: batlh 'etlh

การออกเสียงคำว่า batlh 'etlh ในภาษา คลิงออน [tlh]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้ หรือออกเสียงด้วยสำเสียงที่ต่างจากนี้ได้หรือไม่ ออกเสียงคำว่า batlh 'etlh ในภาษาคลิงออน

ภาษาและสำเนียงบนแผนที่

สุ่มคำ: Qapla'QI'yaHQu'vatlhghotI'reghuluS 'Iwghargh