คำ: 'IrneH

'IrneHการออกเสียงใน คลิงออน [tlh]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียง'IrneHในคลิงออน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: 'Ighvaghjihbatlhbongghuy'cha'