คำ: 'IqnaH

'IqnaHการออกเสียงใน คลิงออน [tlh]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียง'IqnaHในคลิงออน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: veng wa'DIchnuqneHmu'ghomHa'DIbaHghargh