คำ: 'e'mamnal

'e'mamnalการออกเสียงใน คลิงออน [tlh]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียง'e'mamnalในคลิงออน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: matlhQughloDnI'tlhIngan maH!DabuQlu'DI' yISuv