คำ: 'ab

'abการออกเสียงใน คลิงออน [tlh]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียง'abในคลิงออน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: matlhQughloDnI'tlhIngan maH!DabuQlu'DI' yISuv