คำ: pagkutya

pagkutyaการออกเสียงใน ตากาล็อก [tl]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงpagkutyaในตากาล็อก

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: bampiraaltanghaperuplanoMaynilaIsabela