คำ: thoracopagus

ใน:
thoracopagusการออกเสียงใน อังกฤษ [en]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงthoracopagusในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: youradvertisementEnglandFranceforever