คำ: Theems

ใน:
Theemsการออกเสียงใน ดัตช์ [nl]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงTheemsในดัตช์

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: kaaseenraarleesttrein