คำ: Théodore Tiffereau

ใน:
Théodore Tiffereauการออกเสียงใน ฝรั่งเศส [fr]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงThéodore Tiffereauในฝรั่งเศส

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: GoogleGoogleGoogleGoogleGoogle