คำ: tavoletta

ใน:
tavolettaการออกเสียงใน อิตาลี [it]
tavo'letta

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงtavolettaในอิตาลี

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: pennaGuccibirrapanelatte