วิธีการออกเสียงคำว่า tattao

tattao รอการออกเสียงของคุณอยู่:
  • บันทึกการออกเสียง : tattao tattao [ilo] คุณรู้วิธีการออกเสียง tattao หรือไม่

สุ่มคำ: agnanayonay-ayamagay-ayamagtutuboadu