วิธีการออกเสียงคำว่า Taina Halasima

Taina Halasima รอการออกเสียงของคุณอยู่:
  • บันทึกการออกเสียง : Taina Halasima Taina Halasima [to] คุณรู้วิธีการออกเสียง Taina Halasima หรือไม่

สุ่มคำ: engeengakopatinipulupakileata