คำ: Ta’n ennym orrym ...

ใน:
Ta’n ennym orrym ...การออกเสียงใน เกี่ยวกับเกาะแมน [gv]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงTa’n ennym orrym ...ในเกี่ยวกับเกาะแมน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: CillianBannaghtynTa mee braew gura mie aydShoh my charrey ...Ta’n ennym orrym ...