คำ: számlán

ใน:
számlánการออกเสียงใน ฮังการี [hu]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงszámlánในฮังการี

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Széchenyi Istvántizennyolcmájuszsemleútelágazás