คำ: superato

ใน:
superatoการออกเสียงใน อิตาลี [it]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงsuperatoในอิตาลี

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: conigliocellulareTerrapronunciareaprile