คำ: stratificazione

ใน:
stratificazioneการออกเสียงใน อิตาลี [it]
stratifika'tsjone

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงstratificazioneในอิตาลี

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: finistefarfallaCinque Terregiallopagina