คำ: sinkhwa

ใน:

สุ่มคำ: MbombelasongimveloyayumákeBongani Khumalo