คำ: sinkhwa

ใน:

สุ่มคำ: lí-tsangalú-khûniyeboChalucolo