คำ: springkomkommer

ใน:
springkomkommerการออกเสียงใน ดัตช์ [nl]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงspringkomkommerในดัตช์

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: kaaseenraarleesttrein