คำ: Spießbrååde

ใน:
Spießbråådeการออกเสียงใน เมนแฟรงค์ [vmf]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงSpießbråådeในเมนแฟรงค์

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: måchBrigiddeRindsbimbelbidderäudich