คำ: spezzato

ใน:
spezzatoการออกเสียงใน อิตาลี [it]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงspezzatoในอิตาลี

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: finistefarfallaCinque Terregiallopagina