คำ: Sophronia

ใน:
Sophroniaการออกเสียงใน อังกฤษ [en]
soˈfrəʊniə

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงSophroniaในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: shut upyouroofy'allcomfortable